ჩვენ ვპარტნიორობთ მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო სტარტაპებთან და წარმოვადგენთ მათ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ბაზარზე!

ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე სტეტოსკოპი

ხელოვნური ინტელექტზე მომუშავე სიმპტომების შეფასების სისტემა

ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე სისხლის საერთო ანალიზატორი

პორტატული სისხლის ბიქიმიური ანალიზატორები

პორტატიული უნივერსალური ულტრასონოგრაფი

ტელესამედიცინო კიოსკები

elite badge

ჩვენ ვპარტნიორობთ მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო სტარტაპებთან და წარმოვადგენთ მათ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ბაზარზე!